×
Team
Krzysztof Debich
Prezes Zarządu
Renata Strębska
Członek Zarządu
Andrzej Stasiak
Dyrektor ds. Rozwoju
Krystian Kossakowski
Dyrektor ds. Produkcji
Joanna Blichiewicz
Kierownik Projektów
Bartłomiej Andrzejewski
Kierownik Pracowni Podwozi
Mariusz Szucki
Kierownik Pracowni Nadwozi
Sebastian Tarka
Kierownik Działu Mechatroniki i Automatyki